Az asztrológia jelképrendszere

A továbbiakban a száraz de szükséges, matematikai és geometriai jellegű alapozás után áttérünk az asztrológia alapvető építőköveinek; jelképeinek és az egyes jelképek mögöttes tartalmának tárgyalására. Először az ehhez szükséges ún. analógiás gondolkodás alapját fogjuk áttekinteni, majd a legalapvetőbb - egyúttal leginkább elvont szemléletet igénylő - jelképektől elindulunk az összetettebbek felépítéséhez és megértéséhez.