A Campanus házsarkak kiszámítása

A campanusi házrendszer annyiban különbözik a regiomontanusitól, hogy alapját nem az Egyenlítő, hanem az Első Vertikális Kör 30°-os felosztása képezi.


A campanusi házrendszer sematikus ábrája

Ennek megfelelően, a campanusi házsarkak kiszámításának logikája majdnem azonos a Regiomontanus házsarkakéval, a különbség csupán annyi, hogy nem az a.o. - A.O. ívszakasz nagysága ismert, hanem az A.O. - Z. ívszakaszé, amit az ábrán "y" jelöl.


A campanusi házsarkak kiszámítása

Ennek megfelelően számításaink menete is módosul:

Cos( d ) = sin( 90°-y ) * sin( F )
Cos( d ) = cos( y ) * sin( F )

Mivel d = 90°- f, ezért:

Cos( 90° - f ) = cos( y ) * sin( F )
Sin( f ) = cos( y ) * Sin( F )

Az "y" ívszakasz nagyságára a 12. és a 8. házcsúcs kiszámítása esetén 30°, a 11. és a 9. házcsúcs esetén 60°.

Ezzel azonban még nem vagyunk készen, mert az a.o.-t nem ismerjük; meg kell tehát állapítanunk a "t" ívszakasz nagyságát.

Cos( F ) = ctg( t ) * ctg( 90°-y )
Cos( F ) = ctg( t ) * tg( y )
Cos( F ) / tg( y ) = ctg( t )
tg( y ) / Cos( F ) = tg( t )

A "t" szakaszt, ahogy az előzőekben is, a 11. és 12. házcsúcs esetén az A.O.-ból levonni, a 9. és 8. házcsúcs esetén a D.O.-hoz hozzáadni kell, így kapjuk meg az adott házcsúcsra vonatkozó a.o.-t

Minden más tekintetben a számításaink azonosak a Regiomontanus házsarkak kiszámításakor alkalmazottakkal.