Az Első Vertikális Kör és a számított pontok

A Meridián, mint már tudjuk, merőleges a Valódi Horizontra. Ha a Meridiánt, a Zenitet és a Nadírt összekötő egyenes körül, 90°-kal elforgatjuk, egy olyan főkört kapunk, ami szintén merőleges a Horizontra, de egyben a Meridiánra is, ezen kívül áthalad a Zeniten, Nadíron, valamint az Horizontnak az Egyenlítővel alkotott metszéspontjain is. Ezt a főkört nevezzük Első Vertikális körnek, röviden Első Verikálisnak. (Másik neve: Magassági Kör - ezt kevésbé tartom meghatározónak, mivel horizontális magasságot mérni bármely, a horizontra merőleges főkör segítségével lehet.)

Az Egyenlítő és a Horizont metszéspontjai azért jelentősek, mert a gyakorlatban ezek szolgálnak kiindulópontként az Ascendens és a Descendens kiszámításához. E két pontot a Horizont mentén az Ekliptikára levetítve kapjuk meg az Ascendenst és a Descendenst, vagyis, ahogy az MC és az IC nem más, mint a Zenit és a Nadír levetítése az Ekliptikára az adott hely Meridiánja mentén, úgy az Ascendens és a Descendens pedig nem más, mint az Egyenlítő és a Horizont metszéspontjainak levetítése az Ekliptikára az adott hely Horizontja mentén.

Az Első Vertikális tehát egyszerre négy olyan ponton halad át, amelyek az asztrológiában - mint később látni fogjuk - alapvető jelentőségű nevezetes pontok alapjait adják, mi több, előbbiek utóbbiaknak csupán ekliptikai levetítései, "árnyékai." Joggal gondolhatnánk, hogy az Első Vertikálisnak nagyobb jelentőséget kellene kapnia az asztrológiában, mint magának az Ekliptikának! Hogy ez még sincs így, annak az az oka, hogy az Ekliptikán maga a Nap halad végig, amely az ember cselekvő szellemiségét (is) szimbolizáló planéta (de jelentőségéről később részletesen is szó lesz), vagy, ha úgy tetszik, egy olyan kör, amit egy - s ráadásul számunkra a legjelentősebb - égitest ténylegesen az égre ír, míg az Első Vertikálisra mindez nem igaz.

Mindezek ellenére az Első Verikálisnak valóban nem csekély a jelentősége az asztrológiában, ahogyan más, jelentős pontokból vagy vonalakból levezetett, kiszámított pontoknak és vonalaknak sem kisebb a jelentőségük attól, hogy létezésük "csak" matematikai számításoknak vagy megfontolásoknak köszönhető. Hiszen már maguk a meridiánok, a Föld sarkait összekötő főkörök is ilyenek, nem is beszélve a az MC-ről és az IC-ről, melyek ezekből a számított körökből levezetett metszéspontok. Így tehát mindazok, akik a számított pontok és körök jelentőségét épp számított voltuk miatt tagadják, azoknak nemhogy az MC és az IC jelentőségét is tagadniuk kellene, hanem, szigorúan véve, még az Ascendensét és a Descendensét is, hiszen ezek alapja a megfigyelőpontunkhoz húzott - számított - érintősíkból kiszámított Valódi Horizont... Márpedig ezek a pontok képezik az asztrológia egyik alappillérét, amint ezt az előbb említettük, illetve a későbbiekben látni is fogjuk.

Annyiban azonban igazuk van a számított pontok ellenzőinek, hogy ezeknek a pontoknak túlzott jelentőséget tulajdonítani nem szabad, ha azt a gyakorlati tapasztalat nem támasztja alá. Arab források tucatjával hozzák fel az ún. "érzékeny pontokat", amelyeknek mind-mind lehet több, de inkább kevesebb létjogosultságuk; az asztrológiai tapasztalat azt mutatja, hogy legtöbbjük nélkülözhető, különösebb jelentőségük nincsen. Igazán jelentősnek csak néhány számított pont nevezhető: az arab eredetű Szerencsepont, az indiai Holdcsomópontok, és a Gábor Gyula András által (újra) felfedezett Fekete Hold (ami nem azonos a Lilith nevű kisbolygóval!) - ezekről a későbbiekben lesz szó részletesen is.

Visszatérve az Első Vertikálishoz, e főkör fő jelentősége az ún. "asztrológiai házak" kiszámításában van; ezeket többféle módszerrel is ki lehet számítani, az Első Vertikális nem egyhez szolgál alapként. Egyéb, ennél nem kisebb jelentőségeiről ugyancsak a későbbiekben lesz szó, itt leginkább csak használatának elvi megalapozottságára kívántam rávilágítani.