Esszék, gondolatok, érdekességek

Ebben a fejezetben olyan anyagokat gyűjtöttem össze, amelyek e könyvnek, mint asztrológiai tankönyvnek az anyagával nem feltétlenül állnak szoros összefüggésben, de amelyek témája, e sorok írásának idején, felmerülhet az olvasóban, a könyv előző részeinek olvasása közben. Tekinthetjük ezeket egyfajta szellemi lazításnak, üdítésnek is, ha már némiképp belefáradtunk az asztrológia búvárlatába.

A következőkben megírt fejezetekben foglaltakat nem kívánom abszolút igazságnak feltűntetni senki előtt sem. Következtetéseim a saját véleményemet, saját gondolkodásmódomat tükrözik és inkább gondolatébresztőnek szánom azokat, semmint megfellebbezhetetlen igazságnak, még ha saját magam igaznak is tartom őket (máskülönben le sem írnám.) Más szem azonban láthat másként, más agy gondolkodhat máshogy, és nem biztos, hogy ami nem olyan, mint a miénk, az már nem is igaz. Sőt, az asztrológia maga pont amellett tesz hitet - és hoz bizonyítékot - hogy bár mindenki mást lát a világból, valójában, a maga szemszögéből, "a maga horoszkópjából" mindenkinek igaza van. Ha pedig megismerjük más gondolatait és megértjük más gondolkodásmódját, elkerüljük a legdurvább hibát: hogy a magunk igazságát tartsuk az egyetlen létező igazságnak.

E fejezetben írtakkal vitába szállni tehát nem csak nem tilos, de erősen javallott is. Ha képes kiváltani, hogy olvasója többféle szempontból is megvizsgálja a benne foglalt gondolatokat és következtetéseket, akár azok megerősítéséhez, akár támadásukhoz jut el végül; elmondható, hogy elérte a célját.