A házcsúcsok ekliptikai pozíciói

A horoszkóp felrajzolásához voltaképpen már elégeséges az eddig ismertetett számítások elvégzése, a gyakorlatban azonban nem készítünk horoszkópábrát a - kentrákon kívüli, azaz ún. "közbeeső" - házcsúcsok felrajzolása nélkül.

Minden házrendszerben, amely egyáltalán érdemes arra, hogy házrendszernek nevezzük, az Ascendens az I. ház, az MC a X. ház csúcsa is egyben (van néhány kivételes házrendszer, de ezektől most tekintsünk el.) Mivel a házcsúcsok páronként egymástól 180°-ra helyezkednek el az Ekliptikán, ezért a Descendens a VII., az IC a IV. ház csúcsa is. Ezeket a házcsúcsokat tehát az előző részben ismertetett eljárással már megkaptuk.

A közbeeső házcsúcsok kiszámolásához először azt kell eldöntenünk, hogy milyen házrendszert akarunk alkalmazni. Ha a kérdéses horoszkóp egy ember születési horoszkópja, akkor a legcélszerűbb a leginkább bevált Placidus házrendszert használni. Szerencsére nem kell trigonometriai számításokhoz folyamodnunk; egyszerűen csak vegyük elő a megfelelő háztáblázatot, és ugyanazzal az interpolálási eljárással, amivel az Ascendenst és az MC-t is kiszámítottuk, számoljuk ki a 11., 12., 2. és 3. házak csúcsait. (A közbeeső házakat arab, míg a többiekét - utalva a kentrák kiemelt szerepére - római számokkal jelöljük.)

Az előző részben bemutatott példa szerint a házcsúcsok a következők lesznek (minimális, a háztáblázatban és a számításokban alkalmazott kerekítéstől függő eltéréssel):