Meridián. Zenit és Nadír

A Föld további jelentős fökörei azok, amelyek az Egyenlítő síkjára merőlegesen állnak. Természetesen, ezekből is végtelen sok van, ezeket az alábbi ábra szemlélteti.

Látható, hogy a Föld minden egyes pontjához egy és csakis egy meridián tartozik, valamint, hogy minden meridián áthalad az Északi és Déli sarkon, a Földnek a saját forgástengelyével alkotott metszéspontjain.

Ha a Föld egy adott pontjából egy egyenest húzunk a Föld középpontjába, majd az egyenest mindkét irányába meghosszabbítjuk, úgy, hogy messe az Éggömböt, akkor megkapjuk az adott hely zenitjét és nadírját. Hétköznapi nyelven szólva, a zenit nem más, mint az Éggömbnek az a pontja, ami pontosan az adott helyen álló megfigyelő feje fölött áll, a nadír pedig az, ami a talpa alatt. Az az egyenes, ami ezt a két pontot az Éggömbön kijelöli, az adott helyen állítható függőleges vonal.